Livet er for kort til å spise dårlig mat!

Krop­pen vår er en avansert maskin som kan ha lang lev­etid om vi gir den rik­tig drivstoff.

Om du fyller bensin på tanken til en diesel­bil, så vil ikke bilen gå.

Men­neskekrop­pen fun­gerer også bedre med rik­tig dri­vstoff, og om vi er snille med krop­pen vår og gir den det den fort­jener, så vil den tjene oss optimalt.

Tenk over det neste gang du stop­per for å ”fylle på tanken”.

Ikke spis noe din olde­mor ikke ville gjenkjent som mat!

Vi har i dag til­gang på en ekstrem mengde fer­dige og halvfer­dige mat­varer som har gått gjen­nom lange indus­tripros­esser. Mye av denne maten er svært fat­tig på næring og inneholder som regel alt­for mye salt og tilsetningsstoffer.

Velg rene, friske råvarer!

Sitt ned og spis!

Fordøyelsen vår fun­gerer mye bedre når vi sit­ter i ro, og vi får bedre utbytte av næringen.

Ta deg tid til å nyte maten, — alltid!Kontakt meg
close slider

    Heisann.

    Kontakt meg på svanhild@gripdagen.no
    eller fyll ut og send skjemaet under.